Nyheder

Nyheder

Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Videokonsultation mellem læge og borgere i Odder

De praktiserende læger i Odder Kommune kan nu lave videokonsultation med borgere på plejehjemmene, korttid samt akut-sygeplejerskeren, der besøger borgerne.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Etablering af en cykel- og gangbro i Odder vestby

Odder Kommune igangsætter nu brobyggeriet af en ny cykel- og gangbro ved Stampmølle Bæk. Her bliver der forbindelse mellem det nye boligkvarter Bendixminde og bl.a. skolevejen til Vestermarken.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Odder står sammen om at holde afstand

I tre uger har borgerne i Odder fulgt myndighedernes retningslinjer om at holde afstand og i videst muligt omfang blive derhjemme. Nu opfordrer borgmesteren og politiet til at holde fast – også når det bliver påske.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Grundlovsceremoni får ny dato

Grundlovsceremoni for nye danske statsborgere i Odder Kommune er blevet udskudt grundet fare for coronasmitte. Den nye dato er tirsdag d.4. juni kl.11-12 på Odder Rådhus.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Sundhed & Omsorg takker for den store opbakning

110 borgere og medarbejdere har tilmeldt sig jobbank i forbindelse med den akutelle coronasituation.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Tekniske opgaver løses på trods af coronakrisen

Selvom coronakrisen raser, så knokler medarbejderne i Fælles Drift & Service og Teknik & Miljø ufortrødent videre med at løse deres opgaver.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

To ekstraordinære millionpuljer fra TrygFonden

50 mio. kr. skal hjælpe samfundets mest sårbare og udsatte under coronakrisen.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Stenslundcentret fejrede dobbelt fødselsdag

Plejehjemmet fyldte den 1. april 20 år, samtidig med Odder Kommune blev 50 år.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Odder Kommune fyldte 50 år

Fødselsdagen blev fejret med flag og fællessang.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Nyt fra Frivilligcenter Odder

Frivilligcenter Odder har flere tilbud om hjælp under coronakrisen. Der startes desuden en ny mandegruppe.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Naturplejeprojekt på Blæsbjerg

Odder Kommune har startet et spændende naturplejeprojekt på et kommunalt ejet naturareal på Blæsbjerg ved Ballevej.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Første dag med åbne genbrugspladser

2200 kunder læssede af på Renosyds genbrugspladser.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Tidlig SFO

Børnene skal møde op i deres respektive dagtilbud, når regeringen beslutter, at børn i dagtilbud og skoler ikke længere skal passes hjemme. Her skal de være i to dage, hvorefter de starter op i tidlig SFO på de respektive skoler.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget uddeler hvert år midler fra en pulje til frivilligt socialt arbejde (Servicelovens § 18).

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Odder Kommune fylder 50 år den 1. april, og hylder hverdagens helte

50 års fødselsdag fejres med hyldest til det sundhedspersonale og beredskab, der arbejder med de ældre, sårbare, syge, og passer på Danmark under coronakrisen.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Genåbning af genbrugspladserne

Alle genbrugspladser i Skanderborg og Odder kommuner åbner igen tirsdag d. 31. marts.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Hjemmetræning med Odder Kommunes Træningscenter

Træningsprogrammer for ældre og for dig der arbejder ved skærm.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Genbrugspladserne åbner igen

Sundhedsmyndighederne vurderer nu, at kommunerne kan åbne genbrugspladserne for privatkunder, hvis en række sikkerhedsforanstaltninger følges. Renosyd glæder sig derfor til at åbne for alle fem genbrugspladser fra tirsdag d. 31. marts.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Tunøfærgen laver passagerbegrænsning

Højst 35 passagerer kan komme med pr. sejllads. Den generelle opfordring er, at gæster helt bliver hjemme de kommende uger pga. coronakrisen.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Video: Status på coronaberedskab

Status fra borgmester Uffe Jensen om coronasituationen og Odder Kommunes 50 års fødselsdag d. 1. april.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Nødpasning i weekender, helligdage samt om natten i Odder Kommune

Der er nu også mulighed for, at få sine børn passet hele døgnet, i weekender samt helligdage i Odder Kommune, hvis man har børn i dagpleje, 0-6 års institutioner og SFO.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Om coronavirus i Danmark på flere sprog

Se information om coronavirus, kontaktinfo og tiltag fra regeringen på andre sprog end dansk.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Revideret plejeplan for Odder vest

Se bl.a. hvorledes de nye rekreative naturområder ved Bendixminde plejes fremover.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Trafiksikkerhed 2020

Byrådet har på budgettet afsat 500.000 kr. til trafiksikkerhedstiltag i 2020, og Miljø- Teknik- og Klimaudvalget har besluttet, hvorledes trafiksikkerhedsarbejdet skal udmøntes:

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Biblioteket er (stadig) lukket

Heldigvis har de masser af digitale tilbud til dig som ebøger, film, tegneserier og tidsskrifter.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Træfældning og erstatningsskov ifm. ny bro

Træfældning og erstatningsskov i forbindelse med opførelse af nye cykel-/gangbro ved Stampmølle Bæk.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Musikskoleelever undervises online

Der er fuld gang i Odder Musikskole, selvom den fysiske skole er lukket.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Skolebusser kører fortsat

Skolebusserne kører, fordi de bl.a. betjener andre borgere udover skolebørn.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Status på nødpasning og nødundervisning

Sådan er den første uge gået mht. nødpasning og nødundervisning.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Børnehave mødes på Facebook

Selvom Krible Krable Huset er lukket, mødes børn og voksne i en Facebookgruppe, hvor de inspirerer hinanden til, hvad man kan lave derhjemme.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Video: Status på coronaberedskab

Status fra borgmester Uffe Jensen om coronasituationen d. 20. marts.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Maleri fra 3. Y til dronningens fødselsdag

Fælleskommunal gave til Dronning Margrethes 80-års fødselsdag. I odder kommer bidraget fra 3. Y på Vestermarken.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Fjernelse af jordforureningen i Boulstrup

Oprensningen går planmæssigt på trods af coronasituationen.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Corona-assistance søges i Sundhed & Omsorg

Vi forudser, at vi får brug for ekstra sundhedsfaglig arbejdskraft i forbindelse med den aktuelle situation med coronavirus.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Forbud mod besøg på plejecentre, bosteder mm.

Kommunalbestyrelsen i Odder Kommune udsteder hermed midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til kommunale og private plejecentre, bosteder mv. Forbuddet træder i kraft med omgående virkning.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

SSP Odder styrker indsatsen under coronakrisen

Anonym digital rådgivning for børn og unge øges markant.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Rammer for nødpasning i Odder Kommune

Kriterier for udvælgelse af børn og unge, der tilbydes nødpasning.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Plakater sænker bilisternes fart

Bilister, som kører for stærkt, kan være svære at få til at lette foden fra speederen. Men et lavpraktisk tiltag viser sig at virke, og derfor deltager Odder Kommune i Rådet for Sikker Trafiks fartkampagne ”Sænk farten”.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Information fra Sundhedsplejen vedrørende Covid-19

På baggrund af den aktuelle risiko for spredning af Coronavirus vil Sundhedsplejen i den kommende tid kun have den allermest nødvendige kontakt med borgerne i Odder.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Information til erhvervslivet

Odder Kommune gør alt, hvad vi kan få at støtte erhvervslivet under coronakrisen.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Video: Status på coronaberedskab

Status fra borgmester Uffe Jensen om coronasituationen d. 16. marts.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Information vedrørende plejehjem, sygepleje og hjemmepleje

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Jobcentrets nødberedskab

Har du brug for at søge ydelse, hvordan skal du forholde dig til aktivering, eller har andre spørgsmål i forbindelse med den aktuelle situation. Så læs mere her.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Sådan laver folkeskolerne hjemmeundervisning

Bliver børnene undervist nu, hvor folkeskolerne er lukket? Ja, selvfølgelig gør de det.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Beredskabsplan aktiveret

Beredskabsplanen skal være med til at understøtte, at kommunens drifts- og serviceniveau på alle vitale områder kan opretholdes i den aktuelle situation, hvor store dele af det offentlige Danmark lukker ned de næste 14 dage i bestræbelserne på at bekæmpe/inddæmme spredning af Coronavirus.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Information til forældre i dagpleje, daginstitutioner og skoler om lukning og nødpasning (opdateret d. 24.3)

Lukning af dagpleje, vuggestuer, børnehaver og skoler på grund af risiko for coronavirus.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Læs årsberetningen fra Seniorrådet

Seniorrådets årsberetning for 2019 er udkommet og kan læses her.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Aflysning af politiske møder til efter påske

Alle politiske møder, udvalgsmøder, temamøder, byrådsmøde, fælles møder, gruppemøder, træffetid og diverse andre poliske møder aflyses frem til efter påske.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Håndtering af coronavirus (opdateret d. 24.3)

Odder Kommunes kriseledelse er trådt sammen for at hurtigst muligt beslutte, hvordan vi konkret håndterer statsministerens udmelding vedrørende coronavirus. Odder vil løbende informere om det skærpede beredskab her på odder.dk.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Posthus skal blive til boliger og erhverv

Byrådet vedtog forslag til lokalplan om at ombygge det gamle posthus i Odder til 16 boliger og erhvervsbebyggelse.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Lukning af kommunale tilbud

Vi følger med i de løbende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne vedrørende coronavirus. På baggrund af det har Odder kommune beslutte at midlertidig lukke følgende tilbud:

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Aflysning/udsættelse af kommunale arrangementer

Odder Kommune aflyser/udsætter alle kommunens offentlige arrangementer til og med den 13. april 2020

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Østjyderne føler sig trygge og har stor tillid til politiet

For første gang har politiets tryghedsmåling undersøgt borgernes tryghed og tillid til politiet i alle landets kommuner. Resultatet for de syv østjyske kommuner er positivt.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Boliger, erhverv og parkering på vej

Byrådet vedtog lokalplan der muliggør opførsel af 54 boliger, erhverv og parkering ved det gamle varmeværk i Odder.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Frivillighedsfesten flyttes til august

Byrådet vil forsat gerne afholde Odder Frivillighedsfest i år. Der bliver derfor arbejdet på at flytte fejringen til slutningen af august, hvor priserne bl.a. skal uddeles.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Nej til fire etager i Hou

Flertal i byrådet sagde nej til byggeri med fire etager på Alexandra Plads i Hou.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Nye boligforeningshuse på Rørthvej

På byrådsmødet mandag d. 9. marts 2020 godkendte Odder byråd i enighed ansøgningen om nedrivning og genopførsel af boligforeningshuse på Rørthvej 97 - 17.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Se det arkiverede byrådsmøde

Det arkiverede byrådsmøde fra mandag den 9. marts kan ses på Odder NetTV.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Spisevenner er aflyst

Spisevenner på Ålykkecentret er aflyst fra og med i morgen og til efter påske pga. faren for coronasmitte.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Odder Frivilligfest er aflyst

Odder Kommunes kriseledelse og krisestab vedrørende coronavirus valgte fredag at aflyse Odder Frivilligfest.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Kom til byrådsmøde

Mandag den 9. marts er der byrådsmøde kl. 17.00.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Innovation og bæredygtighed i Odder

Eleverne fra 7. årgang på Parkvejens Skole, Skovbakken og Rathlouskolen har i denne uge arbejdet på højtryk med bæredygtige løsninger, møbelproduktion og marketing som del af projektet Hop In.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Boligprojekt for flere generationer i Odder

Brdr. Thybo Ejendomsudvikling skal udvikle og bygge et spændende boligprojekt i Odder Kommune.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Strøm til oprensning efter renseri

Den 18. februar 2020 sætter Region Midtjylland grøn strøm til en stor oprensning i Boulstrup, hvor forurening fra et nedlagt renseri truer fremtidens drikkevand i kommunen.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Ny cykel- og gangbro over Stampmølle Bæk

Byrådet har sagt ok til en ny bro, der skal binde Bendixminde sammen med resten af området.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Udvalg skal behandle borgerforslag

Mandag aften var et borgerforslag om minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver på byrådets dagsorden.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Klimaudvalg er klar til at trække i arbejdstøjet

Odder Kommunes nye klimaudvalg er klar til at holde det første møde og søger tre unge medlemmer.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Byråd godkendte kulturstrategi

En ny kulturstrategi for Odder Kommune blev godkendt efter at have været i høring.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

1,2 mio. kr. til trafiksikkerhed

Flere projekter skal skabe bedre trafiksikkerhed.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Udskiftning i byrådssalen

Mandag aften var der afsked med et byrådsmedlem og goddag til et andet.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Stå sammen og skab oplevelser i bymidten

Eksperternes opfordring til butikkerne i Odder lyder: Stå sammen og skab oplevelser i bymidten, som kan tiltrække nye kunder

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Ny direktør forventes ansat fra juli

Odder Kommune har indledt processen med at finde en ny direktør for Børn, Unge og Kultur efter Karsten Poulsen fratræder.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Frivillighedsfest med humor og hyldest

Komikerne Jan Svarrer og Sebastian Dorset får mikrofonen og styrer showet, når dørene åbnes til frivillighedsfest anno 2020 i Odder Kommune.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Stor interesse for sundhedshus

Mange har ønsket at få mulighed for at byde på opgaven med at bygge et nyt sundhedshus i Odder Kommune.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Rummelighedspris til brolægger

Brolæggeren ApS har modtaget prisen som årets rummelige arbejdsplads i Odder Kommune.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Afslutning for Før SOSU elever i byrådssalen

Før SOSU Odder fejrer et veloverstået forløb med første hold elever med diplomer og flag i byrådssalen.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Eventyr på velgørende auktion

Teambuilding, lokal gastronomi og frisk havluft kulminerer, når Odder kommune og Aarhus SeaRangers sætter et uforglemmeligt eventyr under hammeren.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Musikken har værdi

Komponist og sangskriver Anders Graae Lauritzen afholdte workshop om sangskrivning og musikkens værdi for eleverne på Parkvejens Skole.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Nyt dagsordensystem

Odder Kommunes har fået ny løsning til dagsordener og referater fra politiske møder.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Ny app skal lære østjyder at køre sammen

Ny samkørsels-app skal få østjyderne til at åbne bildøren for hinanden og binde den kollektive trafik sammen med private bilture. Business Region Aarhus og FDM står bag app’en, der nu testes i byerne Havndal og Uggelhuse i Randers Kommune.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Fuldt hus til nytårsbriefing

Der var mere end 200 med til årets nytårsbriefing for erhvervslivet.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Odder Bybus

Odder Kommune og Midttrafik har arbejdet på at gøre bybusbetjeningen i Odder mere pendlervenlig.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Jobportal viser lokale stillingsopslag

En lokal jobportal i Odder Kommune er blevet taget godt imod af virksomheder og borgere.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

8 grunde på Smedegade i Ørting

8 parcelhusgrunde i attraktivt område i Ørting er nu til salg.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Direktør får nyt job

Direktør for Børn, Unge og Kultur, Karsten Poulsen, tiltræder fra den 1. februar 2020 som direktør for børn og unge i Nordfyns Kommune.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Rejsegilde på 30 ældreboliger

150 kom forbi da Odder Kommune og OK-Fonden inviterede til rejsegilde på udvidelse af Stenslundcentret.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Afsked med byrådsmedlem

Niels Rosenberg forlader Odder Byråd efter 22 år.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Offentliggørelse af udbud på Vesterhåb 48-50

Odder Kommune udbyder ejendommene beliggende Vesterhåb 48-50 til tæt/lav boligbebyggelse.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Parkeringsstrategi skabte debat

Et flertal stemte for at sende en parkeringsstrategi i høring, mens Dansk Folkeparti og De Konservative stemte imod.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2020 godkendt

Et flertal i Odder Byråd har godkendt Beskæftigelsesplan 2020.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Ny værdighedspolitik blev godkendt

Byrådet har godkendt Odder Kommunes Værdighedspolitik, der har fået et nyt tema om ensomhed.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Skovrejsning til debat

Byrådet diskuterede skovrejsning og grundvand.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Vær med til at fejre Odder Kommunes 50-års jubilæum

Der er mulighed for at søge tilskud til arrangementer for at markere Odder Kommunes jubilæum i 2020.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Nyt udvalg sætter fokus på klimaet

Byrådet har nedsat et § 17,4 udvalg til opfyldelse af Klimalovens målsætninger for Odder Kommune.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Ændrede priser fra Renosyd

Byrådet godkendte budget og gebyrer fra Renosyd

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Flere muligheder ved havne

Kystdirektoratet giver mulighed for at ophæve strandbeskyttelseslinjen ved havne.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Frivilligheden fejres og hyldes i Odder

Frivilligheden og de særlige præstationer fejres, når Odder Kommune i samarbejde med Spektrum Odder, Frivilligcenter Odder og Odder Avis holder Frivillighedsfest fredag den 6. marts i 2020.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Cykelsti mellem Gylling og Ørting indviet

I samarbejde med lokalrådene i Gylling og Ørting holdt Odder Kommune indvielse af den nye cykelsti på Gyllingvej.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Budget 2020

Se hvordan byrådet har besluttet at bruge pengene i 2020.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Nyt borgerforslag: Grøn bybus

Afgiv din stemme på dette forslag: Grøn bybus.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Book din tid online hos tandplejen

Fra 1. november 2019 indfører Odder Kommunale Tandpleje borgerbooking.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Træffetid for udvalgsformænd

Borgmesteren og udvalgsformændene har fast træffetid hver anden måned. Næste gang er torsdag den 6. februar 2020.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Pullerter på Torvet

Fra onsdag den 26. september begynder Odder Kommune med test med de nordligste hæve-sænke-pullerter, ved Torvet 1 og Raupachsgade, i arbejdstiden.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Mulighed for at bestille tid i Borgerservice

I Borgerservice er det nu muligt at bestille tid til en ekspedition inden for: Pas, Kørekort, NemID, Folkeregister & flytning, Sygesikring & lægevalg, Opkrævning, Pension og Ydelser.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Børnegrupper i Frivilligcenter Odder

Frivilligcenteret tilbyder gruppeforløb for børn, som er ramt af skilsmisse, sorg, sygdom eller har andre udfordringer, som påvirker deres hverdag og trivsel.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Ny erhvervsstrategi sætter retningen

En ny erhvervsstrategi skal sikre et stærkt og velfungerende erhvervsliv i Odder Kommune.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Byråd vil have et forum for unge

Et nyt forum skal styrke medborgerskab og demokratisk dannelse hos børn og unge.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Gylling Forsamlingshus godkendt til folkeoplysende aktiviteter

Mulighed for flere arrangementer i Gylling Forsamlingshus

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

E-sport i Gylling

Ny computer og bedre lokaler til e-sport i Gylling.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Frivillige søges til nye demenstilbud ved Odder Kommunes Daghjem

Hjælp til træning i naturen og torsdagsmiddage for personer med let til moderat demens

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Fokus på fem verdensmål

Odder Byråd har besluttet at sætte fokus på fem af FN's 17 verdensmål.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Brug Odderkalenderen til dit arrangement

Står du for et spændende arrangement, som du gerne vil have, at mange hører om?

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Mulighed for arrangementer i Centralhotellet

Kontakt os, hvis du har et spændende socialt eller kulturelt arrangement.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Vær med til at præge politikken

Du kan stemme på et borgerforslag eller komme med dit eget.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Læs Odder Kommunes værdighedspolitik

Byrådet har godkendt en værdighedspolitik for Odder Kommune.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Læs Beskæftigelsesplan 2019

Byrådet har godkendt en beskæftigelselsplan for 2019.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Erhvervsledere skal hjælpe unge

Et korps af erhvervsmentorer skal hjælpe nogle af de unge, som har vanskeligt ved selv at finde den rigtige vej ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Kvartalsorientering fra Seniorrådet

Seniorrådet udsender tre til fire gange om året en kvartalsorientering. Læs den første her.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Trafik & Veje

Her kan du læse om vejarbejde og andet, der har betydning for trafikken lige nu.

Læs mere

Bymidteforum

Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Det sker i bymidten

Salon 8300, Barselscafé og Byttemarked på Centralhotellet

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Torvet spærres for gennemkørsel

Odder Kommune tester hæve/sænke-pullerter resten af 2019.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Mange var med til verdensmålsdag på Torvet

Mere end 100 deltog til verdensmålsdag på Torvet. Lørdag den 12. oktober er sidste gang med musik på Torvet.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Pullerter på Torvet

Fra onsdag den 26. september begynder Odder Kommune med test med de nordligste hæve-sænke-pullerter, ved Torvet 1 og Raupachsgade, i arbejdstiden.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Pullerter på Torvet

Fra onsdag den 26. september begynder Odder Kommune med test med de nordligste hæve-sænke-pullerter, ved Torvet 1 og Raupachsgade, i arbejdstiden.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Musik på Torvet den 28. september

Du kan opleve rock og country denne lørdag til Musik på Torvet.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Verdensmål og pandekager på Torvet

Odder Kommune sætter fokus på FN’s Verdensmål den 5. oktober på Torvet.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Salon 8300 med sang og oplæg

Den 1. oktober kl. 18.30 i Centralhotellet er der igen Salon 8300. Alle er velkomne, ingen tilmelding.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Musik på Torvet

Gratis koncerter på Torvet 6 lørdage i september-oktober kl. 10.30-13.00

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Salon 8300 med sangaften

Odder synger sommeren ind på Centralhotellet fredag 14. juni kl. 18-20.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Hvad skal der ske på Torvet?

Vi vil gerne høre dine forslag til borgeraktiviteter på Torvet.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Hvad sker der på Torvet?

Se en kalender over arrangementer på Torvet.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Fornøjelig aften med Salon 8300

Endnu en inspirerende, spændende og fornøjelig aften i Salon 8300.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Salon 8300 fortsætter succesen

Kom og vær med til samtalesalon den 7. maj på Centralhotellet.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Realdania støtter byudvikling i Odder

Odder Kommune har fået 7,5 mio. kr. fra Realdania til byudvikling. Det sker som en del af Realdanias kampagne Hovedbyer på forkant, som sætter fokus på at skabe fornyet liv og positiv udvikling i hovedbyernes bymidte.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Flertal for pullerter på Torvet

Færre biler skal skabe et mere levende Torv i Odder.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Samtaler om byens udvikling

Der var musik og samtaler, da mere end 100 gæster mødte op til Salon 8300.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Bymidteprojekter blev modtaget med begejstring

Mange var mødt op, da bymidteforum blev præsenteret for et udkast til en byudviklingsstrategi.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Bymidteforum blev evalueret

Bymidteforum diskuterede forløbet bl.a. med den grønne Folkepark ved Rådhuset.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Festlig afslutning på bymidteforum

Bymidteforum blev afsluttet med debat og oplæg.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Lysinstallationen med is-lamper

Billedkunstner Vibeke Rønsbo's lysinstallationen ved banegården fik en smuk afrunding med hjemmelavede is-lamper og fællessang.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Kom med dine idéer til udviklingen af banegårdsområdet

I forbindelse med afprøvningen ”Vi mødes under Uret” på Banegårdspladsen ønsker Bymidteforum indsamle idéer fra borgerne om banegårdsområdets kommende udvikling.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Afslutning for Bymidteforum på Centralhotellet

Vær med til afslutning for bymidteforum på centralhotellet fredag den 23. november kl. 18-21.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Lav en is-lampe til lysevent

Vær med til lysevent ved banegården den 18. november kl. 18.30.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Lys på banegårdspladsen

Se billeder og video fra den nye lysinstallation på Banegårdspladsen.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Mange tog på marked

Der var mange, der kiggede forbi, da der var kunsthåndværk på Torvet.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Banegårdspladsen gentænkes med lys

Banegårdspladsen får i løbet af november nyt liv og lys i forbindelse med et projekt, der skal undersøge om området kan gøres mere spændende.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Kunsthåndværk på torvet

Kunsthåndværkermarked på torvet fredag den 26. oktober kl. 17-20.

Læs mere

Marked skabte debat

Madhåndværksmarkedet skabte debat og nye ideer om bylivskvalitet i Odder

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Mange besøgte madmarked

Der var lækker mad og godt håndværk, da der var madhåndværkermarked på Torvet.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Vær med til madmarked

Spændende madhåndværkere har forberedt deres bedste retter, smagsprøver, og vine og sælger lokale råvarer af højeste kvalitet på torvet i hjertet af Odder

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Hjælp med at fjerne Folkeparken

Folkeparken skal tages ned igen, og hvis du hjælper, kan du få det brugte rullegræs med hjem.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Evaluering af Folkeparken

Hjælp os med at evaluere den grønne Folkepark ved rådhuset.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Spørgsmål og svar om Folkeparken

Hvad er meningen med en Folkepark? Hvad koster den, og hvorfor er den midlertidig?

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Kom til bypicnic

Lørdag den 29. september kl. 11-13 er der bypicnic i Folkeparken med suppe og samtale.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Nu er Folkeparken åben

Lørdag blev Folkeparken indviet med kaffe, kage og fri leg.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Rådhusparkering bliver grøn

Kom og vær med, når Rådhusparkeringen kortvarigt forvandles til grønt parklandskab.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Mød bymidteforum

Bymidteforum holder åbent projektkontor på Centralhotellet

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Hjælp med at lave skaterramper

I forbindelse med Odder Gadefestival afholder Odder Kommune en række workshops for at bygge skaterramper. Vær med til at skabe mere liv for børn og unge.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Bymidteforum holdt projektcafé

Du kan stadig nå at være med til at udvikle midtbyen.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Bymidteforum sætter overskrifter på byen

Deltagerne i bymidteforum mødtes i byen og satte retning for bymidtens udvikling.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Byvandring til udvikling af byen

Der var mange gode ideer til at skabe en mere levende by, da der var byvandring i midtbyen.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Borgerne skaber byudviklingsstrategien

Stor interesse for møde på Rådhuset om byudviklingen i byen.

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Udvikling af midtbyen

Et enigt byråd godkendte mandag, at der skal udarbejdes en strategi for byudvikling af Odder midtby

Læs mere
Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Byen skal udvikles

Realdania indgår i et samarbejde med Odder Kommune om udarbejdelsen af en byudviklingsstrategi.

Læs mere